Twee nieuwe bieropleidingen van biertraining.nl

Twee nieuwe bieropleidingen bieden de horeca en haar gasten een mooie en betaalbare manier op bierkennis op te doen. Het diploma van biertraining.nl is SVH-erkend.

Om maar met de deur in huis te vallen: een vergelijking maken met de Stibon bieropleiding heef geen zin. Stibon leidt op tot biersommelier met intensieve en interactieve lesprogramma’s op locatie, gegeven door een keur aan docenten. Wie de hele opleiding volgt en slaagt voor het examen, is erkend internationaal biersommelier. Maar bij die opleiding hoort ook een kostenplaatje, dat een drempel kan zijn, evenals tijd en locatie, zeker voor horecaondernemers.Daarom is het goed dat er sinds kort ook online opleidingen zijn, eventueel gecombineerd met een praktijkdag. Dat laatste is het geval bij biertraining.nl. Deze opleiding is opgezet door vier praktijktrainers, die als zelfstandigen al jaren in een collectief actief zijn voor het ‘Goed getapt’ programma van Heineken en de internationale variant ervan. Erik Tackenkamp is een van de mensen achter biertraining.nl. ‘We werken alle vier al jaren als praktijktrainer en twee van ons doen het speciaalbierprogramma. We ontdekten in de praktijk da je bij trainingen mensen met een verschillend niveau  in je groep hebt en die moet je allemaal op een bepaalde locatie in een bepaalde tijd trainen.

Zo ontstond het idee dat het goed zou zijn mensen vooraf online al de nodig kennis aan te bieden, waardoor mensen op een gelijk niveau binnenkomen. We hebben het programma geschreven aan de hand van de eindtermen die de Stichting Vakopleiding Horeca hanteert.’

Video

De lessen bestaan uit video’s van 8-10 minuten en een hoeveelheid tekst met afbeeldingen. De inhoud is echter gelijk. ‘We gaan ervan uit dat mensen in de horeca druk zijn en misschien in de trein of thuis de video willen bekijken in plaats van de teksten te gaan lezen. Veel mensen die in de horeca werken zijn geen lezers. Het idee voor de training ontstond een jaar geleden. De voorbereiding kostte echter meer tijd dan verwacht. Met name de productie van de video’s was tijdrovend.’

Begin maart ging de training live. De inhoud is duidelijk gericht op direct toepasbare kennis. Zo is er uitgebreid aandacht voor Belgische, Engelse en Duitse bierstijlen en zijn er aparte hoofdstukken voor pils & lager en trappisten- en abdijbieren. Handig voor wie in de horeca speciaalbier serveert. Uiteraard ook aandacht voor de VS, de bakermat van de craftbierrevolutie.

Er is een hoofdstuk over bier & spijs en een over proeven en beschrijven van bieren, compleet met een te downloaden formulier. Bij de toetsvragen wordt af en toe een ingevuld proefformulier getoond, waarbij de cursist moet aan geven bij welke bierstijl het hoort, uiteraard een meerkeuzevraag. Daarnaast zijn er vragen waarbij de cursist bieren aan gerechten moet koppelen.

Praktijkdag

Er is goede belangstelling voor de biertraining, die slechts 50,- euro kost (65,- inclusief een bierpakket). Horecaondernemers kunnen staffelkorting krijgen als ze meerdere medewerkers inschrijven.  Geen financiële reden dus om medewerkers deze cursus te ontzeggen. Wie het online examen van de training met goed gevolg aflegt, kan zelf het diploma uitprinten. Daarmee is fase 1 van de opleiding afgerond. Fase 2 bestaat uit een praktijkdag, die wordt afgesloten  met een praktijkexamen onder toezicht van een SVH-examinator.

Bierista

Een eveneens nieuwe online bieropleiding is die van Bierista. Tackenkamp ziet dit niet als een concurrent. ‘Wij hebben een SVH-erkende opleiding voor de horeca. Bierista richt zich op een breder publiek.’

Je zou kunnen zeggen dat biertraining.nl de cursus voor horecamedewerkers is en bierista.nl voor de gasten van de horeca. De opleiding is duurder dan die van biertraing.nl  (125,- inclusief bierpakket) en biedt na succesvolle afronding een eigen Bierista-diploma, dat verder niet erkend is.  Bierista is dan ook een biercommunity en een nieuwsportal met een commerciële insteek. Wie de opleiding volgt kan ‘biercoins’ verdienen en die gebruiken om met korting bieren te kopen. Je kunt ze ook verdienen door reviews van bieren te plaatsen op bierista.nl. User generated content dus, voor een ‘community’.

Inhoudelijk een mooie cursus met veel illustraties. De videofilmpjes zijn kort en slechts een inleiding op een cursusdeel. Geen vervanging dus van de geschreven lesstof, zoals bij biertraining.nl. De mensen achter Bierista.nl zijn gediplomeerde biersommeliers.

De cursus van Bierista heeft onder sommige ‘beergeeks’ wel wat losgemaakt. De claim dat je na het volgen van de cursus een bierkenner bent, vinden sommigen te ver gaan. Maar vooral de titel ‘bierista’ valt bij sommigen verkeerd, omdat het geen erkende titel is.  Het zijn te verwachten verschijnselen in een jonge, onstuimig groeiende markt. Het aantal brouwerijen neemt toe, evenals het aanbod bieren en bierleveranciers. Er komen  ook steeds biersommeliers, kenners en opleidingen. De tijd zal ongetwijfeld leren welke initiatieven blijvend zijn.

Bron: entreemagazine.nl