Nieuwe toeristenkaart voor Noord-Nederland

Sinds kort is er een nieuwe toeristenkaart voor Friesland beschikbaar. Deze toeristenkaart combineert toeristische en cultuurhistorische informatie vanuit een aantal bestaande platforms op één gebruiksvriendelijke en overzichtelijke digitale kaart. Hierdoor bevat deze nieuwe toeristenkaart direct bij de lancering al een indrukwekkende schat aan informatie. De digitale toeristenkaart is te zien op www.toeristenkaart.nl

De kaart wordt automatisch gevuld vanuit de publieke platforms van FrieslandWonderland, BeeldbankFriesland en FrieslandAgenda. Omdat deze platforms al jarenlang bestaan bevat de kaart een schat aan cultuurhistorische informatie, duizenden foto’s en een selectie van aansprekende evenementen. Binnenkort zal ook het in januari gelanceerde platform van “Canons van de Friese dorpen en steden” aan de toeristenkaart worden toegevoegd.  

Drijvende kracht achter de toeristenkaart is Bauke Folkertsma. Hij spreekt van een unieke kaart. “Er zijn tientallen kaarten waarop toeristische informatie te vinden is, maar deze kaart is principieel anders. Omdat we de kaart vullen via een reeks van zelfstandige publieke platforms kan iedereen er een bijdrage aan leveren. We doen alles zoveel mogelijk samen met de bevolking en lokale instellingen. Dat maakt het een krachtig en duurzaam organisatiemodel. Er is internationale aandacht vanuit het toeristisch werkveld voor deze bottom-up manier van organiseren.” 

Bijzondere aandacht is er daarom ook voor het project “Canons van de Friese dorpen en steden”. Via dit project kunnen alle dorpen en steden in Friesland hun meest bijzondere historische feiten en bezienswaardigheden optekenen in een eigen zogenaamde “dorps- of stadscanon”. Het project is in januari gestart en inmiddels hebben ruim 60 dorpen en steden zich aangemeld voor deelname. Deelnemende plaatsen benoemen een zogenaamde canoncommissie die in samenspraak met het dorp de lokale canon samenstelt. Ze worden daarbij geholpen door een professionele redactie en een panel van deskundigen. 

Bauke Folkertsma zegt hierover “door het dorpscanon project te combineren met de toeristenkaart krijgen de Friese dorpen en steden de unieke mogelijkheid om hun historie en erfgoed in woord en beeld te tonen aan bezoekers en toeristen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. We hopen dan ook dat meer dorpen en steden zich zullen gaan aanmelden voor deelname. Daarvoor kunnen ze gaan naar de website www.dorpscanon.nl ”. 

Wat de Toeristenkaart zelf betreft. Deze stopt niet bij de grenzen van Friesland. De provincies Groningen en Drenthe worden binnenkort naadloos aan de toeristenkaart toegevoegd. Daarnaast zullen toeristische en recreatieve bedrijven worden uitgenodigd om hun gegevens aan de kaart toe te voegen. Folkertsma ziet nog een laatste aspect dat genoemd moet worden. “Omdat de kaart heel veel informatie bevat is het ondoenlijk om het allemaal te vertalen. Daarom hebben we de vertaalhulp van Google Translate toegevoegd zodat de kaart direct in allerlei talen, waaronder ook Arabisch en Pools, kan worden gelezen.

Hoewel het vertalen nog niet overal vlekkeloos is geloof ik erg in deze techniek. Ik hoop ook een beetje dat de kaart niet alleen door toeristen maar ook door de nieuwe Friezen en arbeidsmigranten zal worden gevonden en gebruikt om zich een beetje meer thuis te voelen in Friesland”.